Havøysund Havnevesen Måsøy KF
Port of Havøysund

Havøysund Weather

 
Foretaksnavn: HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF
Organisasjonsnummer: 970 559 000
Forretningsadresse: Strandgata 85
9690 HAVØYSUND
Kommune: MÅSØY
Organisasjonsform:        Kommunalt foretak

   Daglig leder/ Havnesjef: Oddvar Simonsen
  Styre:
Styrets leder:
Tor Bjarne Stabell 
Vararep.  Trond Hansen
Nestleder:
Eva Britt Brochmann
Vararep.  Ottar Kaspersen
Styremedlem:
Kjell Larsen
Vararep.  Åsmund Høye
Randi Johansen
Vararep.  Audhild Berg
Birgit Helene Amundsen
Vararep.  Bodil Majala
Stig Meyer
vararep.  Egil Arna Brochmann