Havøysund Havnevesen Måsøy KF
Port of Havøysund

Havøysund Weather

Måsøy kommune har et godt utbygd kainett. Her finnes en rekke kaianlegg tilknyttet vann- og strømforsyning

 
Havnevesenet har ansvar for drift av 4 betongkaier, 6 trekaier, 1 spuntvegg kai med tredekke,
betong flytebryggeanlegg for fiskeflåten, samt 2 mindre flytebrygger. Total kailengde er på ca. 733 meter.
Andre bygg er selve havneterminalen, lagerhus og strømbuer.
 
Kartutsnitt over havøysundet:


  Sammenfattet kort informasjon om kaiene

 isogfrys[ 1]

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Indstrikai hallvika  (betong)
Lengde: 50 meter.
Dybde ved kai: ca. 8 meter - vannfylling.
Industri tilknyttet kaien:
Havøysund Is & Frys. Fryselager 3000 m3 (Ei i drift) Eier: Olsengruppen AS
 
hurtigrutekaia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12. Hurtigrutekai (betong)
Havøysund Havnevesen-Havnekontor - Nor Lines AS
Lengde: 115 meter
Dybde: 7,5 meter
Godstransport
Vannfylling
 


11. Servicekai
For hurtigbåt (trekai )
Lengde: 60 meter
Dybde: 7,5 meter
Fasiliteter: Havnevesenets lager bygg - oljevernutstyr.
 
 
10. Spuntkai ved fergeleiet
Fast liggeplass for Kobbøy

Lengde: 50 meter
Dybde: 4,5 meter- vann.
 
betongflytebrygga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Betongflytebryggeanlegg for fiskere (2 kaier, til sammen 120 meter)
Totalt 40 Båtplasser. Dybde: 4,5 meter
Fasiliteter: Vann og strøm. Strømkort kjøpes på Havnekontoret
 
 
 
8.  2.stk Trekaier og 1 Flytebrygge v/Hotellet
Lengde: 12 X 4 meter.
Lengde: 27 meter
Dybde: 4 meter
Fasiliteter: Strømtilkobbling Kortautomater
 
  
7. Betongpir indre havn
Lengde: 70 meter
Dybde: 5 meter
Fasiliteter: vann/strøm
 
 
Fiskeindustri: Herman Export AS
Klippfisktørkeri,fiskemottak.
Lengde: 50 meter (betong)
Dybde 5 meter
Fasiliteter: vann/strøm.
 
 
 
5. Redningsskøyte kai
Lengde: 28 meter
Dybde: 3.5 meter
Fasiliteter: vann/strøm.
 
4. Allmenningskai (tre)
Lengde: 50 m
Dybde: 4 meter
Fasiliteter: strøm, søppelkontainer. Batteri og spilloljemottak
Egnerbuer: Habu AS
 
 
3. Gjestemarina 15 m v/Olsenkaia, kun korte anløp.
 
 
2. Indre buer (trekai)
Lengde: 44 meter: 2 egnebubygg 10 x 16 m - 8 enebuer og 8 lagerlokaler - fryselager.
 
Selskap: Indrebuer AS
 
   1. Flytebryggeanlegg 45 m v/Slippen og Indre Buer. Strømtilkobbling kortautomater