Havøysund Havnevesen Måsøy KF
Port of Havøysund

Havøysund Weather

 

Kontakt oss.

Kontortid er kl. 08.00- 15.30 Mandag - Fredag. 
Etter kontortid Vakttel: 901 18 987
VHF: kanal 12/16.
  
Postadr: Strandgata 85
N-9690 Havøysund 
Org.nr: 970 559 000

 

Oddvar Simonsen Havnesjef Telefon 784 24 070-71
  Telefaks 784 24 074
Vakttelefon
90 11 89 87
Kjell Bjørgan Havnebetjent Telefon 784 24 074

Se og Havnestyret