Havøysund Havnevesen Måsøy KF
Port of Havøysund

Havøysund Weather

 
Rutetabell Hurtigbåt Kobbøy
 
Telefon Kobbøy: 48 99 43 25
Telefon Jernøy:  91 70 35 00
 
 
 
 
 
Havn/dag Man Man Tirs Tirs Ons* Ons* Tors Tors Fre Fre Søn Søn
Havøysund fergekai 0525 1345 0830 1345 0830 1345 0525 1345 0745 1900e 1245 1900 e
Måsøy xd 1405 x 1405 x 1405 xd 1405 0805g 1920 x x
Ryggefjord | | | | | | | | | xc | xc
Honningsvåg | | | | | | | | | | | |
Ryggefjord | | | | | | | | | | | |
Måsøy | | | | | | | | | | | |
Havøysund ds kai | 1445 0925 1445 0925 1445 | 1430 0830 2020 | |
Havøysund fergekai 0605 1500 0940 1500 0940 1500 0605 1500 0840 2030 1330 2020
Ingøy 0650b | | | | | 0650b | 0925 | 1415 ...
Gunnarnes 0730b | | | | | 0730b 1535 1000 | 1450 ...
Hammerfest ank. | | | | | | | | 1110 | 1605 f ...
Hammerfest avg. | | | | | | | | 1600 | 1615 ...
Ingøy | | | | | | | 1605 | | | ...
Gunnarnes | 1535 1020b 1535 1020b 1535 | xa 1720 2110g 1730 ...
Ingøy | 1605 1055b 1605 1055b 1605 | | 1800 2145g 1800b ...
Havøysund fergekai 0815 1650 1140 1650 1140 1650 0815 1700 1845 2230 1845  

 

 

* F.o.m uke 26 - t.o.m uke 38.      

a. Gjelder kun for frakt av biler.      

b. Fast anløp f.o.m uke 22 - t.o.m uke 34, ellers signal.      

c. F.o.m uke 23 - t.o.m uke 43.      
      
d. Signalanløp av Måsøy meldes ekspeditør/fartøy senest kl. 1800 dagen før.      

e. Korr med bussrute 216.      

f. Korr med bussrute 205 

g. Fast anløp f.o.m uke 14 t.o.m uke 39, ellers signal.

I daglinje:     1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt 

I tabell:         |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse