Havøysund Havnevesen Måsøy KF
Port of Havøysund

Havøysund Weather

 Norlines Havøysund
 
Dersom du skal reise med Hurtigruten og ønsker å ta med bil, reserveres plass til bilen sammen med reservasjonen for reisen.
  
Samtlige skip disponerer kjølerom og varmerom, og de fleste av skipene har også fryserom. All godstransport håndteres av Nor Lines, Havøysund.

Ønsker du å sende bilen eller annet gods med Hurtigruten, uten selv å reise med, ta kontakt med nærmeste ekspedisjon.
 
Norlines Havøysund
 
Besøksadress:
 
Strandgata 85 A
9690 Havøysund
 
Tel:                784 23 000
Fax:               784 23 585
Vakttel:         482 95 161
Hjemmeside: www.norlines.no